-بالاخره علت خشک شدن دریاچه ارومیه مشخص شد.....یه از خدا بی خبری، یه بسته ساقه طلایی انداخته بود توش

Image result for ‫ضد ساقه طلایی‬‎