دیشب خواب دیدم یه ماشین تو بانک ملی برنده شدم
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
صبح برام پیامک اومده به دلیل
دیدن خواب خوش و برنده شدن
در بانک ملی مبلغ 7500ریال از شما کسر میگردد...بقیه در ادامه مطلب...